KINH DOANH THỰC TẾ, LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI CÙNG TRƯỜNG GENEVA BUSINESS SCHOOL, THỤY SĨ

KINH DOANH THỰC TẾ, LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI CÙNG TRƯỜNG GENEVA BUSINESS SCHOOL, THỤY SĨ

Thông tin trường GBS:

Lý do chọn trường:

  • Bằng cấp chất lượng giáo dục
  • Mạng lưới campus toàn cầu
  • Cơ hội cam kết thực tập sau tốt nghiệp
  • Chương trình học sáng tạo và mới mẻ
  • Đội ngũ giáo viên, giáo sư đến từ Mỹ và Châu Âu có kinh nghiệm 20 năm giảng day
  • Sinh viên nhận được sữ hỗ trợ từ hội cựu sinh viên toàn cầu, thành công trên nhiều lĩnh vực
  • Cơ hội việc làm vô cùng hấp dẫn từ các công ty và ngân hang lớn trên thế giới
  • Với mô hình lớp học nhỏ, tất cả học sinh đều được chăm sọc giảng dạy một cách tỉ mỉ và cẩn thận.
  • Mạng lưới quốc tế thành công với mạng lưới sinh viên tốt nghiệp từ trường đạt được thành công về sự nghiệp trên toàn thế giới.

Các chương trình học tại trường:

Bachelor – Chương trình Cử nhân

Chương trình học Thời gian
Bachelor of Business Administration (BBA) in Hospitality Management (Cử nhân Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị Khách sạn) 3.5 năm
Bachelor of Business Administration (BBA) in Digital Marketing (Cử nhân Quản trị kinh doanh, ngành Marketing kỹ thuật số) 3 năm
Bachelor in Finance (BF) in International Finance (Cử nhân Tài chính, ngành Tài chính quốc tế) 3 năm
Bachelor of Business Administration (BBA) in International Management (Cử nhân Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị quốc tế) 3 năm
Bachelor of Business Administration (BBA) in International Relation (Cử nhân Quản trị kinh doanh, ngành Quan hệ quốc tế) 3 năm

Master – Chương trình Thạc sĩ

Chương trình học Thời gian
Master of Business Administration (MBA) in Hospitality Management (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị Khách sạn) 1.5 năm
Master of Business Administration (MBA) in Digital Marketing (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ngành Marketing kỹ thuật số) 1.5 năm
Master of Science (MSc.F) in International Finance (Thạc sĩ khoa học, ngành Tài chính quốc tế) 1.5 năm
Master of Business Administration (MBA) in International Management (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị quốc tế) 1.5 năm
Master of Business Administration (MBA) in International Relations (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ngành Quan hệ quốc tế) 1.5 năm

Trả lời